O Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Co to jest Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (†2009) i ks. Andrzeja Buczela (†1994) oraz grupy osób świeckich, którzy utworzyli w 1985 r. w Warszawie – w oparciu o kierownictwo duchowe – pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną. Od 1987 r. Ruch Rodzin Nazaretańskich zaczął się dynamicznie rozwijać w wielu diecezjach Polski, a także za granicą. Znana i ceniona książka autorstwa ks. Dajczera Rozważania o wierze jest w przeważającej mierze zapisem jego konferencji głoszonych do członków pierwszej wspólnoty. Tym, którzy pragną głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, daje ona praktyczne wskazania, jak kroczyć ku Niemu na drodze wiary i nieustannego nawrócenia.

Członkowie Ruchu są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość, która realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

Żyć duchowością Ruchu to dążyć do zjednoczenia z Chrystusem przez komunię z Maryją. Przewodnikami na tej drodze są święci: św. Józef, Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II, Juan Diego, Teresa od Dzieciątka Jezus a także Faustyna Kowalska. Szczególną rolę pełni życie sakramentalne, zwłaszcza umiłowanie Eucharystii, oraz duchowa pomoc kapłana, która może przybrać formę stałego spowiednictwa lub kierownictwa duchowego.

Od 2007 r. podjęto – we współpracy i pod opieką hierarchii Kościoła – wysiłek odczytania, przemyślenia i sformułowania właściwego Ruchowi charyzmatu, czyli daru Ducha Świętego, którego udziela On Kościołowi za pośrednictwem Ruchu. Sprecyzowano założenia duchowe i zasady pracy formacyjnej oraz ujęto w formę prawną struktury organizacyjne. Te wysiłki zaowocowały powstaniem statutu oraz komentarza do Aktu oddania Matce Bożej, który streszcza istotę duchowości Ruchu.

Obecnie Ruch w Polsce istnieje jako federacja ponad dwudziestu stowarzyszeń diecezjalnych, działając w oparciu o statut zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu 2013 r. Delegatem Episkopatu do spraw Ruchu jest Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

RRN Archidiecezji Warmińskiej

W Archidiecezji Warmińskiej Ruch Rodzin Nazaretańskich ustanowił Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński 27 lutego 1998 r. i nadał mu statut publicznego stowarzyszenia wiernych. Pierwszym moderatorem Ruchu został ks. Ireneusz Kuźmicki. Kolejnymi moderatorami byli: ks. Krzysztof Husak, ks. Mariusz Dąbrowski, ks. Artur Klepacki i ks. Andrzej Adamczyk. Poza tym w pracę z grupami Ruchu było i jest zaangażowanych jeszcze więcej księży.

Grupy Ruchu działają przy parafiach i spotykają się na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Poza tym raz w miesiącu odbywają się Msze św. dla członków Ruchu i wszystkich zainteresowanych w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 16.00. Miejscem spotkań diecezjalnych jest Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie – kaplica w obecnym budynku Szkoły św. Rodziny. Dwa razy do roku odbywają się rekolekcje w Gietrzwałdzie, przed adwentem i w czasie Wielkiego Postu oraz rekolekcje wakacyjne. Dodatkowo prowadzona jest formacja animatorów. Również co roku, w sobotę prze Świętem Miłosierdzia Bożego członkowie Ruchu uczestniczą w pielgrzymce do Częstochowy.
W roku 2013 Ruch Rodzin Nazaretańskich obchodził swoje 15. urodziny. Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński 25 października 2013 r. zatwierdził Statut Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Warmińskiej, wyraził zgodę na włączenie RRN AW do federacji ogólnopolskiej oraz ustanowił na kolejne pięć lat moderatorem ks. Andrzeja Adamczyka. W czasie rekolekcji w Gietrzwałdzie, na Mszy św., pod przewodnictwem Ks. Bpa Jacka Jezierskiego, w sobotę 23 listopada 2013 r. członkowie Ruchu dziękowali za 15 lat istnienia Ruchu w naszej Archidiecezji.


Statut Ruchu Archdiecezji Warmiskiej

Popularne posty z tego bloga

spotkanie w Wójtowie 23 stycznia 2021

Msza Święta wpòlnoty 29 kwietnia 2021 o 19h00